Manastiri
Mitropolija

Pod nazivom Mitropolija, podrazumevaju se ostaci crkve i konaka, smešteni u uvali, u podnožju Malog i Velikog Vukana.

Crkva je bila trikonhalne osnove, upisanog krsta sa kupolom i polukružnom apsidom na istoku. Zidana je od lomljenog kamena u krečnom malteru, a noseći elementi su zidani od pritesanog kamena. Prostor naosa od oltarskog dela odvajala je kamena pregrada. U jugoistočnom-delu priprate otkrivena je nadgrobna ploča. Nađeno je nekoliko komada dekorativne kamene plastike, a na podu spoljašnje priprate delovi velike, kamene rozete.

U severnom delu kompleksa sačuvani su i ostaci prvobitnog živopisa, kao i većeg konaka.

 

Tokom istraživanja, od 1979. do 1981. godine kada su sprovedeni restauratorski i konzeravtorski radovi čitavog kompleksa,  u crkvi je pronađeno osam grobova, koji po svom položaju upućuju na pretpostavku da su tu bili sahranjeni ktitori crkve sa svojom decom. Sačuvani i konzervirani ostaci prvobitnog živopisa, upućuju na majstora koji je bio pod uticajem ohridskog fresko-slikarstva s kraja XIV veka, što je bilo karakteristično za vlasteoske zadužbine istočne Srbije.

Stalna postavka
stalna postavka slika
 U pripremi je nova stalna postavka iz Arheološke i Etnografske zbirke Zavičajnog muzeja. 
2018-05-14
Muzeji za 10
Od 14. do 20. maja 2018. godine održava se republička manifestacija "Muzeji za 10".
2018-03-13
110 godina pozorišnog života u Petrovcu na Mlavi
U petak, 16.03.2018. godine, u 19 sati, svečano otvaranje izložbe u galeriji Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi.